Fenntartható Élelmiszerlánc Roadshow

Címlap

Tovább a tartalomhoz

Rólunk

A Foodlawment Egyesület Bemutatása

Tovább a tartalomhoz

Az Egyesület hosszú távú céljai - ÖT PONTBAN

Tovább a tartalomhoz

Közlemények

Tovább a tartalomhoz

Projekt Alapító Dokumentum

KEOP-6.1.0/B/09-2010-0053, 2011 (pdf dokumentum, 2.5 Mb)

A dokumentum letöltése

Projekt szakmai anyagok

Tovább a tartalomhoz

Közvéleménykutatás

Tovább a tartalomhoz

Roadshow állomások

Helyszínek bemutatása a fenntartható élelmiszerlánc potenciál szempontjából.

Tovább a tartalomhoz

Események

FENTARTHATÓ ÉLELMISZERLÁNC PROJEKT RENDEZVÉNYEK

Tovább a tartalomhoz

Laboratórium mozgásban

A gyors információ szolgáltatás lehetőségei

Tovább a tartalomhoz

Ajánlásaink

Fenntartható Élelmiszerlánc fogalma

Tovább a tartalomhoz

RASFF

Tovább a tartalomhoz

Sajtószoba

Tovább a tartalomhoz

Fórum

Tovább a tartalomhoz

Galéria

A galéria megtekintése

Kapcsolat

Tovább a tartalomhoz


Címlap

KEOP -6-1-0/B/09-2010-0053 Fenntartható élelmiszerlánc projekt átfogó célkitűzése az észak-magyarországi, észak-alföldi és dél-alföldi régiók egyetemi városaiban tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve családjaik körében olyan pozitív irányú fogyasztói szemléletváltozás elérése, amelynek eredményeképpen fogyasztói döntéseik meghozatala során figyelembe veszik a megvásárolt élelmiszer-termékek környezeti költségeit és az élelmiszerlánc fenntarthatóságára gyakorolt hatásait.

A középtávú célok, az indokolatlan pazarló húsfogyasztás csökkentése érdekében - mennyiség helyett minőség-, az ökoélelmiszerek, a környezetbarát csomagolások népszerűsítése és az élelmiszerlánc rövidítése. HAJRÁHAZAI! Eat local- Think global! A projekt céljait két, egymást erősítő és kiegészítő tevékenységgel kívánjuk elérni egy térségi komplex kampánnyal és a kapcsolódó 10 várost érintő interaktív rendezvénysorozattal, roadshow-al.

A Roadshow állomásai- egyetemi- főiskolai városok- Gyöngyös- Eger- Miskolc-Debrecen- Nyíregyháza- Kecskemét- Szolnok- Békéscsaba—Szeged. Az egyetemi városok között a ZÖLD BUSZ jár! Kreatív programok sorozatával szeretnénk ismertté és mindannyiunk életébe beépíthetővé tenni a FENNTARTHATÓ ÉLELMISZERLÁNC filozófiát!

FENNTARTHATÓ ÉLELMISZERLÁNC a mindennapokban

A tudatos fogyasztás, a minőségi termékek iránti elkötelezettség, csak úgy mint a fenntarthatósági szemlélet ma már a legtöbb vásárló számára fontos érték. Egyre többen vannak, akik nem elégednek meg az ilyen-olyan, kétes eredetű ígéretekkel! Ők azok, akik elvárják, hogy a magas minőségi követelmények, az élelmiszerek biztonsága és környezet tudatos gondolkodás a kezdetektől az üzletekig kísérjék kedvenc élelmiszereik útját. Ők azok, akik számára mindennél fontosabb, hogy szeretteik asztalára csak a legjobb minőségű, valóban ellenőrzött, a lehető legkisebb kedvezőtlen környezeti hatással bíró termékek kerülhessenek.

Az előzőek alapján, az Európai Élelmiszerlánc Parlament – Foodlawment - 2010-ben alapította a Hajráhazai,Eat local, Think global, Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díjvédjegyet, melynek létrehozása,a fentiek mellett számos konkrét célt szolgál:

- Kiemeli, és a többi terméktől hangsúlyosan megkülönbözteti azokat a termékeket, amelyek a magas minőségi követelményeknek mellett, az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és a környezet, valamint a fenntartható élelmiszerlánc elvárásainak is eleget tesznek.

- Tájékoztatja, és egyúttal védi a fogyasztót: a HajráHazai, Eat local,Think global Díj a Fenntartható Élelmiszerlánc Termék Díj, mint kiemelt minőséget, élelmiszerbiztonságot, környezeti és élelmiszerlánc tudatosságot tanúsító, megkülönböztető minősítő jel, tájékoztatást ad a vevőnek a vásárlási döntésnél arról, hogy a termék ellenőrzötten kiváló minőségű, megbízható és a környezet, valamint a fenntartható élelmiszerlánc elvárásainak is eleget tesznek, s ezért a tanúsításban részesült termék gyártója, felelősséget is vállal.

- Ösztönzőleg hat a minőség, a biztonság és a fenntartható élelmiszerlánc környezet tudatos fejlesztésére. A védjegy használata nyújtotta piaci előnyök ösztönzik a gyártókat a tudatos minőség-, biztonság-, fenntartható élelmiszerláncpolitikára, a rendszer folyamatos kontrollálására és fejlesztésére.

- Hozzájárul az általános fenntartható élelmiszerlánc szempontú fogyasztási kultúra fejlesztéséhez. Egy megkülönböztető termékminősítő jellel tudatosan növelhető a vevők igényszintje a termékekek megválasztása, és az élelmiszerlánc fenntarthatóságának érdekében, s ez erősíti a vállalatok követendő fenntartható élelmiszerlánc alapú piaci orientációját és így az ilyen fogyasztó-centrikus vállalati magatartás irányába hat.

Rólunk

A Foodlawment Egyesület Bemutatása

Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET Magyarországon bejegyzett, kiemelten közhasznú egyesület, amely tevékenységét európai és nemzetközi szinten végzi. A speciális négyoldalú (hatóság, vállalkozó, oktatás és tudomány, fogyasztó) kölcsönösségén alapuló élelmiszerláncban felismeri, előmozdítja, katalizálja, népszerűsíti azokat a folyamatokat, amelyek az élelmiszernek, mint stratégiai-bizalmi terméknek az elégséges mennyiségét, biztonságosságát, a jó, sokszor különleges minőségét garantálják, a nyomon követhetőség, a tisztességes piaci magatartás és a fenntarthatóság jegyében.

A Foodlawment Egyesület elkötelezte magát, hogy az élelmiszerláncot érintő hazai és nemzetközi eseményeket figyelve, eredményes párbeszédet kezdeményez és teremt meg az élelmiszerlánc résztvevői között, annak érdekében, hogy elősegítse a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését az élelmiszerlánc termékek előállítása és fogyasztása során. A Foodlawment legfontosabb feladatának az euroatlanti régióban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó egészségmegőrzést, betegség-megelőzést, tudományos kutató tevékenységet, nevelést és oktatást, ismeretterjesztést, természet-, állat- és környezetvédelmet, valamint a fogyasztóvédelmet tartja.

Az Foodlawment Egyesület alapvető célja, hogy az európai országok fogyasztóit és élelmiszervállalkozóit, valamint ezen szereplők érdekképviseleteit, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok képviselőit, valamint az élelmiszer-, takarmány-előállítás, forgalmazás és ellenőrzés, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományok, továbbá az oktatás terén dolgozókat egy szervezetbe hívja, amely szervezet a tagok közös munkájával

Az Európai Élelmiszerlánc Parlament nem politikai, hanem civil szervezet. Működését az jellemzi, hogy bár székhelye Budapesten van - így bejegyzése a magyar jog alapján történt és szervezeti működésére a magyar jogrend szabályai vonatkoznak -, tevékenységét más európai országokban és nemzetközi szinten is végzi.

Az egyesület legfontosabb feladata, hogy az élelmiszerlánc szereplőinek és a közösségi, nemzeti valamint a harmadik országok harmonizációs feladatokat ellátó jogalkotóinak az előzetes egyeztető, akkreditált fórumává, szakértői bázisává váljon.

Erre ad felhatalmazást az európai élelmiszerjog is, hiszen azt írja a 2. szakaszban az átláthatóság elveinél a 9. cikkben, az állampolgárokkal folytatott konzultációról, hogy: „Az élelmiszerjog egyes jogszabályainak előkészítése, értékelése és felülvizsgálata során — közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezeteken keresztül — nyitott és átlátható az állampolgárokkal folytatott konzultációra van szükség, kivéve, ha az ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé. "A Foodlawment (FLM) és valamennyi parlamenter meggyőződéssel vallja, hogy az egyesület az a jogszabályműhely, ahol ez a munka a legátláthatóbban elvégezhető.

Az egyesület a harmadik országokba irányuló misszióival, szakemberei segítségével az európai, magas színvonalú élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerlánc fenntarthatósági politika nagykövetévé válik, hiszen a "láncot-értő" emberekként tisztában vannak azzal, hogy a feladat csakis globálisan oldható, valósítható meg. Az alapszabályban rögzített parlamenti eljárásokra világos és átlátható működési szabályokat dolgoznak ki, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt az erőt, amit szakemberei egyesített tudása jelent, minél több európai és nemzetközi szervezet ismerje meg és ismerje el, s közös céljaik megvalósításának eszközeként hasznosíthassák.

Az Egyesület hosszú távú céljai - ÖT PONTBAN

I. Az egységes Európai Fenntartható Élelmiszerlánc Információs Fórum – ESFCIF létrehozása, üzemeltetése.

II. Az Európai Élelmiszerlánc Esemény Megelőző és Kezelő Rendszer – EFCIP&MS kiépítése, üzemeltetése

III. Megvalósítja, és működteti az európai fenntartható élelmiszerlánc parlamentet – ESFCP -, mint kontinentális szak-parlamentáris intézményt.

IV. Világos értékrenden alapuló az európai élelmiszerlánccal kapcsolatos, új szemléletet kialakító, a jelenlegit a helyes irányba formáló programokat - EFCnAFP -valósít meg Európában és a harmadik országi misszióinkban.

 

V. Létrehozza és működteti az Európai Élelmiszerlánc Szakmai Rendezvények, oktatás és képzések – EFCTP&EC – programirodáját.

Közlemények

Az Európai Élelmiszerlánc Parlament - FOODLAWMENT EGYESÜLET pályázatot nyújtott be a KEOP 6.1.0/B konstrukcióra. "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informális, képzés)" tárgyú konstrukcióban.
Az Egyesület „Fenntartható élelmiszerlánc” című, KEOP-6.1.0/B/09-2010-0053 azonosító számú pályázata nyertes lett. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 95 %-a.

A KEOP-6.1.0/B/09-2010-0053 számú- Fenntartható Élelmiszerlánc című, az Európai Élelmiszerlánc Parlament- Foodlawment által sikeresen pályázott projekt megvalósításának irányítása és felügyelete céljából Projekt Irányító Bizottság(PIB) létrehozására került sor.
A Projekt Intéző Bizottság elnöke dr. Búza László, tagjai: Bauer Éva, Szeibert Anikó, Dömsödi József, Schill Judit.

A Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerint lefolytatott, KÉ-20953/2011 azonosító számú közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő az INSOMNIA Reklámügynökség Kft , akivel szerződéskötésre kerül sor, a „Fenntartható élelmiszerlánc” projekt tárgyban kampány és rendezvénysorozat megtervezésére és megvalósítására a pályázatban foglaltaknak megfelelően.

- Meghívó a Fenntartható Élelmiszerlánc projektje (KEOP 6.1.0/C/09-2009-0005) "Kajamustra" című rendezvénysorozatának befejezése alkalmával rendezett sajtótájékoztatóra. -

A meghívó megtekintése

- Meghívó a Fenntartható Élelmiszerlánc projektje (KEOP 6.1.0/C/09-2009-0005) médiakampányának befejezése alkalmával rendezett sajtótájékoztatóra. - -

A meghívó megtekintése

- SAJTÓKÖZLEMÉNY - NAGY AZ ELTÉRÉS AZ ELVEK ÉS A VALÓS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK KÖZÖTT - kvantitatív kutatás a fenntartható élelmiszerláncról és az élelmiszerfogyasztás tudatosságáról -

A közlemény megtekintése

- SAJTÓKÖZLEMÉNY - A FENNTARTHATÓ ÉLELMISZERLÁNC - EGYETEMI ROADSHOW ÉS KAMPÁNY EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL Kajamustra – Étel-ital ésszel -

A közlemény megtekintése

- A Projekt hatásvizsgálatát a MEDIÁN Kft. végezte el a mellékelt szerződés szerint.

A szerződés megtekintése

Projekt szakmai anyagok

Közvéleménykutatás

Rendezvény:

Kampány

Dokumentumok

Roadshow állomások

Fenntartható Élelmiszerlánc Roadshow helyszínek és időpontok:

Események

Kajamustra ajánlatunk; Avagy turné a kaja körül november 7-től 30-ig, 10 egyetemi városban

Az ajánlat megtekintése

További ROADSHOW állomások, meghívó lapozó:

Laboratórium mozgásban

A GYORS INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS LEHETŐSÉGEI

A mozgó laboratóriumok az ellenőrzés helyszínén tudják elvégezni a biotermékek, biotakarmányok egyes paramétereinek vizsgálatát. A vizsgálatok gyorstesztek, gyors vizsgálatok, így a minta laboratóriumba szállítása nem szükséges. A vizsgálati eredmény gyorsan rendelkezésre áll, lehetségessé válik az azonnali döntéshozatal.

Ajánlásaink

Fenntartható Élelmiszerlánc fogalma

A fenntartható élelmiszerlánc a legfontosabb emberi szükséglet - az élelmezés - kielégítésének olyan környezettudatos, a jövő tekintetében is elfogadható szemlélete, amely annak gazdagságát megtartja.

RASFF

Hogyan funkcionál a nemzetközi RASFF élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszer?

Az EU tagországokban működő, az élelmiszerekre és a  takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed) létrehozását a 178/2002/EK rendelet írta elő. A tagállamok haladéktalanul jelentik a Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből  és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt. A rendszer kiterjed a tagállamokra, a Bizottságra és a Hatóságra (Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság).

Rasff riasztás kereső megnyitása

Sajtószoba

A Foodlament hírkeresési tevékenységet is folytat élelmiszerlánc témában! Élelmiszerláncot érintő cikkek között válogathat, válasszon egy témát a listából, majd a szűrő használatával akár kereshet is közöttük.

Hírkereső

Fenntartható Élelmiszerlánc Roadshow - sajtómegjelenések:

Fórum

Ha véleménye van a cikkekkel kapcsolatban, vagy a témába vágó hírt talál kérjük ossza meg velünk a itt a fórumban.

Kapcsolat

Kedvezményezett:

Európai Élelmiszerlánc Parlament - Foodlawment

1095 Budapest, Mester utca 81.

Telefon: +36-1-468-37-57, +36-30-338-91-55, +36-30-241-09-38

Fax: +36-1- 215-68-58, +36-1-467 04 61

Email:  foodlawment@foodlawment.hu

Web: www.foodlawment.hu

Közvetítő szervezet:

ENERGIAHATÉKONYSÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ENERGIA INFORMÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "A" épület 6. emelet

Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

Tel. (+36) 1 238 6697

Fax: (+36) 1 238 6667

E-mail: office@energiakozpont.hu

Web: www.energiakozpont.hu